Tärkeä tiedote ruokahuollon uudistuksesta

2.5.2017

Tiedoksenne!

Aloitamme ruokien (aamupala, lounas ja välipala) tilaukset Päikyssä olevien hoitoaikailmoitusten perusteella. Kaikkien lasten hoitoajat tulee ehdottomasti varata ennakkoon Päikyn kautta.

Päikkyä käytetään informatiivisena välineenä ja siellä tulee vierailla säännöllisesti. Huoltajilla on itsellään vastuu seurata hoitoaikamerkintöjään (mm.ylitykset) ja muita Päikkyyn liittyviä asioita.

Tarkista, että sähköpostiosoite on Päikyssä oikein.

Huoltaja saa aina sähköpostin viestistä, mikä on Päikkyyn laitettu.

Myös henkilökunnan työajat määräytyvät lasten hoidon tarpeen mukaan, joten on tärkeää, että jokainen perhe vie hoitoaikasuunnitelman Päikkyyn ajoissa.

Huomioithan, että kesäajan hoidontarveilmoitus ja maksuttomien kuukausien ilmoittaminen  lukkiutuu 15.5. Henkilökuntaa varataan tarpeen mukaan. Asiasta tiedotettu myös erillisellä tiedotteella.