Toiminnastamme

Siuron päiväkoti sijaitsee luonnon keskellä, idyllisessä kyläyhteisössä. Lapsilla on mahdollisuus oleilla luonnossa, seikkailla, retkeillä, marjastaa sekä kalastaa. Luonto on tärkeä osa arkeamme. Lapsilla on päivittäin mahdollisuus leikkiä metsässä.

Siuron päiväkoti toimii kahdessa kiinteistössä. Päiväkodin tiloissa toimii kaksi sisarusryhmää Hepokatit ja Heinäsirkat. Koulun tiloissa toimii Palosirkkojen eskari-viskariryhmä.

Miksi toimimme sisarusryhmissä?

- Aikuisten lapsituntemus kasvaa, sillä vältämme turhia aikuisten ryhmänvaihtoja

- Mahdollista leikkiä ja toimia arjen kaikissa tilanteissa eri-ikäisten parissa ja pienryhmissä samanikäisten kanssa

- Sisarusten mahdollisuus olla samassa ryhmässä koko päivän. Tämä vahvistaa sisarusten välistä suhdetta yhteisten kokemusten kautta

- Sisarusten mahdollisuus myös olla eri ryhmissä, jos vanhemmat niin toivovat

- Vanhemmille yhteiset juhlat ja Vasu-, ”ovensuu”- ym. keskustelut ja yhteinen eteinen, kun lapset ovat samassa ryhmässä

- Ryhmien välistä yhteistyötä vahvistamme, kun samanikäisille järjestämme leikki- ja toimimismahdollisuuksia. Esim. viskarikerho toimii säännöllisesti.

- Pienten lasten oppimista ja leikkimisen taitoja tukee erityisesti isompien lasten malli

- Tavoitteenamme on lisätä suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä sekä  vähentää vertailua ja tätä kautta estää kiusaamista ja puuttua siihen ajoissa. Yleensä lapset haluavat huolehtia toisistaan ja ryhmän pienimmät herkästi herättävät tätä taipumusta